O firmie

Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Petrochem- Konstal kieruje ofertę dla sektorów:

 • chemicznego i petrochemicznego,
 • naftowego i gazowego,
 • energetyki i ciepłownictwa,
 • górnictwa oraz ochrony środowiska.

Współpracujemy z wszystkimi krajowymi producentami armatury i rurociągów.

 • Oferujemy armaturę przemysłową każdego typu krajowych i zagranicznych producentów w pełnym zakresie stosowanych średnic, materiałów, warunków zabudowy i parametrów pracy. Wieloletnia współpraca z tymi firmami pozwala nam na oferowanie ich produktów na  warunkach  atrakcyjnych dla finalnego i  pośredniego odbiorcy.
 • Nasze doświadczenie daje gwarancję właściwego doboru typu armatury do warunków eksploatacyjnych oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań w zakresie parametrów od niskich do nadkrytycznych.
 • Obsługujemy remonty, modernizacje i inwestycje. Realizujemy dostawy jednostkowe i kompletacje dostaw. Współpracujemy z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi. Oprócz typowych realizacji zajmujemy się doborem, projektowaniem i dostawą kompleksowych układów np. stacje redukcyjno-schładzające, układy zdalnego sterowania armaturą, automatyzacja armatury sterowanej ręcznie.
Wieloletnie powiązania biznesowe z firmami wykonawczymi, producentami, firmami handlowymi oraz projektantami w Polsce i poza granicami kraju pozwalają na działanie w wielu obszarach rynku, zapewniając przy tym profesjonalizm na każdym etapie realizacji zlecenia.

Wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów długoterminowych poprzez:

 • pozyskanie Klienta pośredniego lub końcowego
 • współudział na etapie pierwszej realizacji, przekazanie Klienta do bezpośredniej obsługi
 • analizę umów handlowych, przedstawicielskich, budowlanych, konsorcjalnych w aspekcie właściwej realizacji i odbioru końcowego w powiązaniu z przepisami prawnymi, normami oraz indywidualnymi instrukcjami inwestorskimi
 • współudział w negocjacjach umów i warunków zamówień lub przygotowanie towarzyszącego konspektu zagadnień i rozwiązań dla danego zadania
 • stworzenie bazy poddostawców z uwzględnieniem możliwości rynkowych i przedstawienie kompletnych profili firm