ARMATURA PRZEMYSŁOWA

Oferujemy nadkrytyczne- wysokoprężne- średnio- nisko ciśnieniowe:

 • Zawory grzybkowe:
  • zawory zaporowe
  • zawory zaporowo zwrotne
  • zawory zaporowo regulacyjne
  • zawory membranowe:
  • zawory regulacyjne
  • zawory redukcyjne
  • zawory zwrotne
  • zawory rozdzielające
  • zawory mieszkowe
 • Zawory kulowe
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa
 • Zasuwy klinowe (odlewane i kute), zasuwy klinowe nożowe
 • Przepustnice mimośrodowe
 • Klapy zwrotne
 • Wodowskazy i płynowskazy
 • Osadniki
 • Odwadniacze
 • Kompensatory
 • Kosze ssawne
 • Kolumny napędowe
 • Przekładnie napędowe
 • Napędy NWA, AUMA, ROTORK, MODAKT, ZAP