Wsparcie Klientów

Wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów długoterminowych poprzez:

  • pozyskanie Klienta pośredniego lub końcowego
  • współudział na etapie pierwszej realizacji, przekazanie Klienta do bezpośredniej obsługi
  • analizę umów handlowych, przedstawicielskich, budowlanych, konsorcjalnych w aspekcie właściwej realizacji i odbioru końcowego w powiązaniu z przepisami prawnymi, normami oraz indywidualnymi instrukcjami inwestorskimi
  • współudział w negocjacjach umów i warunków zamówień lub przygotowanie towarzyszącego konspektu zagadnień i rozwiązań dla danego zadania
  • stworzenie bazy poddostawców z uwzględnieniem możliwości rynkowych i przedstawienie kompletnych profili firm